Hoved Dyr

Tizin Allergi Anmeldelser

Utgivelsesform: Spray

Analoger Tizin Alergi

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 8 rubler. Analog billigere med 364 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 21 rubler. Analog billigere med 351 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 23 rubler. Analog billigere med 349 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 25 rubler. Analog billigere med 347 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 29 rubler. Analog billigere med 343 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 42 rubler. Analog billigere med 330 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 55 rubler. Analog billigere med 317 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 55 rubler. Analog billigere med 317 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 75 rubler. Analog billigere med 297 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 82 rubler. Analog billigere med 290 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 89 rubler. Analog billigere med 283 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 94 rubler. Analog billigere med 278 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 97 rubler. Analog billigere med 275 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 105 rubler. Analog billigere med 267 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 112 rubler. Analog billigere med 260 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 113 rubler. Analog billigere med 259 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 116 rubler. Analog billigere med 256 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 119 rubler. Analog billigere med 253 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 120 rubler. Analog billigere med 252 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 122 rubler. Analog billigere med 250 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 124 rubler. Analog billigere med 248 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 124 rubler. Analog billigere med 248 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 127 rubler. Analog billigere med 245 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 147 rubler. Analog billigere med 225 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 148 rubler. Analog billigere med 224 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 157 rubler. Analog billigere med 215 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 174 rubler. Analog billigere med 198 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 179 rubler. Analog billigere med 193 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 187 rubler. Analog billigere med 185 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 196 rubler. Analog billigere med 176 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Prisen er fra 198 rubler. Analog billigere med 174 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 204 rubler. Analog billigere med 168 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 223 rubler. Analog billigere med 149 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 233 rubler. Analog billigere med 139 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 236 rubler. Analog billigere med 136 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 240 rubler. Analog billigere med 132 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 266 rubler. Analog billigere med 106 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 310 rubler. Analog billigere med 62 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 312 rubler. Analog billigere med 60 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 314 rubler. Analog billigere med 58 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 314 rubler. Analog billigere med 58 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 315 rubler. Analog billigere med 57 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 315 rubler. Analog billigere med 57 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 338 rubler. Analog billigere med 34 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 339 rubler. Analog billigere med 33 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 361 rubler. Analog billigere med 11 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 371 rubler. Analog billigere med 1 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 378 rubler. Analog er dyrere for 6 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 396 rubler. Analog dyrere med 24 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 410 rubler. Analog er 38 rubler dyrere

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 448 rubler. Analog er dyrere på 76 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 550 rubler. Analog dyrere med 178 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 586 rubler. Analog dyrere med 214 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 688 rubler. Analog mer med 316 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 730 rubler. Analog dyrere på 358 rubler

Sammenfaller i henhold til indikasjoner

Pris fra 3699 rubler. Analog dyrere på 3327 rubler

Instruksjoner for bruk for teaserallergi

Frigivelsesform, sammensetning og emballasje

Spray nasal dosering 50 μg / dose, i form av en homogen suspensjon av hvitt.

Hjelpestoffer: propylenglykol - 48,26 μl natriumhydrogenfosfat - 8,66 mg natriumhydrogenfosfatmonohydrat - 5,38 mg, hypromellose (2910 5 mPa.s) - 2,5 mg, polysorbat 80-1 mg benzalkoniumklorid - 0,15 mg (som en 50% løsning - 0,03 ml), dinatriumedetat - 0,15 mg, vann til injeksjon - opp til 1 ml.

10 ml (100 doser) - flasker med høy tetthetspolyetylen (1) med en sprøyteflaske og en beskyttelsesdeksel av polyetylenpakker med lav tetthet.

Farmakologisk aktivitet

Levocabastin - en selektiv histamin H-blokkering1-langtidsvirkende reseptorer. Etter intranasal bruk eliminerer Tizin ® Alerdzhi symptomene på allergisk rhinitt: neseutslipp, nysing, nese kløe.

Lokal effekt oppstår etter 5 minutter. Handlingen varer opptil 12 timer.

farmakokinetikk

Suging og distribusjon

Ved hver intranasal administrering med en hastighet på 50 μg / dose, absorberes ca. 30-40 μg levokabastin. Cmax Levokabastin i plasma oppnås ca. 3 timer etter nasal administrering.

Levocabastin er omtrent 55% bundet til plasmaproteiner.

Metabolisme og utskillelse

Levokabastins hovedmetabolitt, acylglukuronid, dannes under glukuronidering, som er den viktigste metabolske vei.

T1/2 Levokabastin er ca. 35-40 timer. Levokabastin utskilles hovedsakelig i urinen i uendret form (ca. 70% av den absorberte mengden).

vitnesbyrd

Doseringsregime

Intranasalt administrert til voksne og barn over 6 år, 2 doser (100 μg) i hver nasalgang 2 ganger daglig. Bruk av legemidlet bør fortsette til symptomene er eliminert. Med mer alvorlige symptomer kan legemidlet brukes 3-4 ganger per dag.

Pasienten skal advares om behovet for å løsne nesepassene før du bruker sprøyten og inhalerer gjennom nesen under administrasjon.

Før først bruk, fjern beskyttelseshetten og trykk gjentatte ganger på sprøytedysen til det oppstår en tåke. Flasken er klar til videre bruk. Narkotika inhalerer gjennom nesen.

Rist flasken før hver bruk.

Bivirkninger

Bestemmelse av frekvensen av bivirkninger: svært ofte (> 1/10), ofte (> 1/100, 1/1000, 1/10 000,

Kontra

- barns alder opp til 6 år

- Overfølsomhet overfor stoffet.

Forsiktighetsregler bør foreskrives til pasienter med nedsatt nyrefunksjon og eldre pasienter.

Før du bruker medisinen, anbefaler vi å konsultere en lege på nettet.

Bruk under graviditet og amming

Pålitelige data om bruk av nesespray Tizin ® Allergi hos gravide kvinner er ikke tilgjengelig. Derfor bør ikke legemidlet brukes under graviditet, med mindre den tiltenkte fordelen til moren begrunner den potensielle risikoen for fosteret.

Basert på bestemmelsen av konsentrasjonen av levokabastin i spytt og brystmelk hos lakterende kvinner som mottok 0,5 mg levokabastin en gang inne, forventes det at ca. 0,6% av den totale intranasale dosen av levokabastin kan administreres til barnet under amming. På grunn av det begrensede antallet kliniske og eksperimentelle data, anbefales forsiktighet ved bruk av Tizin ® Alergi nesespray hos ammende kvinner. Om nødvendig bør utnevnelsen av stoffet under amming stoppe amming.

Før du bruker medisinen, anbefaler vi å konsultere en lege på nettet.

Søknad om brudd på nyrefunksjon

Bruk til barn

Bruk hos eldre pasienter

Spesielle instruksjoner

Innflytelse på evnen til å kjøre biltransport og kontrollmekanismer

Legemidlet i den anbefalte dosen har vanligvis ikke en klinisk uttalt beroligende effekt og reduserer ikke reaksjonshastigheten sammenlignet med placebo. Ved døsighet i bruk av legemidlet bør ikke engasjere seg i potensielt farlige aktiviteter som krever økt oppmerksomhet og hastighet av psykomotoriske reaksjoner.

Bortskaffelsesregler

Hvis stoffet har blitt ubrukelig eller utløpt, bør du ikke kaste det inn i avløpsvannet eller på gaten. Det er nødvendig å sette stoffet i posen og legge det i søpla. Disse tiltakene vil bidra til å beskytte miljøet.

overdose

Ingen rapporter om overdosering av levokabastin er rapportert.

Symptomer: Ved utilsiktet inntak kan det redusere blodtrykk, takykardi, sedasjon.

Behandling: Ved inntak bør pasienten drikke mye væske for å øke frigjøringen av levokabastin av nyrene.

Drug interaksjoner

Alkoholinteraksjoner ble ikke observert i kliniske studier. Det var også ingen økning i effekten av diazepam eller alkohol ved bruk av Tezine ® Alergi nesespray i vanlige doser.

Samtidig bruk av CYP3A4 isoenzymhemmere ketokonazol eller erytromycin påvirket ikke levokabastins farmakokinetikk ved intranasalt administrering.

Mulig lokal vekselvirkning med andre intranasale legemidler har ikke blitt undersøkt nok, med unntak av interaksjon med oksymetazolin, som er i stand til å forbigående redusere absorpsjonen av levokabastin ved intranasal administrering.

Vilkår for lagring

Legemidlet bør oppbevares utilgjengelig for barn ved en temperatur ikke høyere enn 25 ° C. Holdbarhet - 2 år. Ikke bruk stoffet etter utløpsdatoen som er trykt på pakken.

Salgsbetingelser for apotek

Gjennomgå forfatter: Valentina N. (positiv anmeldelse)

Allergisk rhinitt spray

Fordeler: Praktisk emballasje, økonomisk bruk

Ulemper: Ikke umiddelbart effektiv

Hvert år i august får jeg allergisk antrekk av blomstrende planter. Jeg blir behandlet grundig. I tillegg til piller kjøper jeg også et stoff med lokale tiltak. I et kompleks med antihistaminpreparater fra fjerde generasjon, hjelper det ikke dårlig, men ikke umiddelbart. Selv om det er litt lettelse. En eller to ganger å bruke - betyr det ikke å føle full effekt. Slike rusmidler krever regelmessig bruk, og deres positive effekt akkumuleres. Etter flere dager forsvinner kløen helt, jeg stopper nysing, hevelse minker. Emballasjen er kompakt og praktisk, enkel å bruke, jeg har nok til sesongen.

Gjennomgå forfatter: Marina (negativ anmeldelse)

Spild av penger

Ulemper: Ikke gyldig

I den vakre våren, når trær og planter blomstrer, blir jeg alltid dekket av et allergiangrep. Jeg føler en kløe, en rennende nese begynner, nesen min er fylt opp, jeg nyser ofte. Et komplett sett med typiske allergi problemer. Tizin Alerji, ifølge instruksjonene, lover å lindre en person fra alle de ovennevnte symptomene og returnere ham til god helse. Men løftet om saken og begrenset. Etter å ha brukt det på meg og mine allergier, har ingenting blitt forandret. På samme måte snees hun, tørker nesen, lider av kløe og så videre. Legemidlet er ubrukelig, jeg anbefaler deg ikke å bruke penger på det, og se etter andre alternativer.

Gjennomgå forfatter: Galina (negativ anmeldelse)

Med allergisk rhinitt møttes første gang. Det har aldri skjedd før, men her er det en ny parfyme, det er bare et mareritt. Tezin ble foreskrevet av lege. Tidligere, jeg leste vurderinger om dette stoffet, som forresten ikke inspirerte meg heller. Men tilbakemelding vurderinger, og prøv det selv er en annen sak. Brukes strengt som foreskrevet av legen. Hjelpe kom, men ikke helt og for kort tid. Og hele tiden var jeg redd for å skure for ikke å skade. I tillegg, av en eller annen grunn, begynte det å klø i nesen. Selv om dette kanskje bare er min individuelle reaksjon på dette stoffet. Men i hvert fall måtte jeg bytte brystbladet. Beklager for pengene (kostnaden for meg er imponerende).

Gjennomgå forfatter: Galina (negativ anmeldelse)

Ulemper: svak og dyr

Med allergisk rhinitt møttes første gang. Det har aldri skjedd før, men her er det en ny parfyme, det er bare et mareritt. Tezin ble foreskrevet av lege. Tidligere, jeg leste vurderinger om dette stoffet, som også ikke inspirerte meg. Men tilbakemelding vurderinger, og prøv det selv er en annen sak. Brukes strengt som foreskrevet av legen. Hjelpe kom, men ikke helt og for kort tid. Og hele tiden var jeg redd for å skure for ikke å skade. I tillegg, av en eller annen grunn, begynte det å klø i nesen. Selv om dette kanskje bare er min individuelle reaksjon på dette stoffet. Men i hvert fall måtte jeg bytte brystbladet. Beklager for pengene (kostnaden for meg er imponerende).

Anmelder: Ella (positiv anmeldelse)

Ikke-hormonelt stoff for allergisk rhinitt.

Fordeler: Ikke et rasktvirkende hormon.

Ulemper: Bare lindrer symptomene.

En kjent apotek, som vet at jeg har allergisk rhinitt, informerte meg om Tizin. Etter mange års bruk av hormonelle stoffer bestemte jeg meg for å prøve noe nytt. Som anbefalt i instruksjonene, renset nesehulen og injisert spray innhalere. Handlingen dukket opp etter tre minutter, nesen pustet fritt. Jeg har vært syk med allergier i mange år, og jeg vet at denne sykdommen tilpasser seg de fleste stoffene, hvis det er mulig, prøver jeg å endre behandlingsmidlene oftere. For meg er det viktig at Tizin-allergi ikke inneholder hormoner, under eksacerbasjon bruker jeg det 2-3 ganger daglig, sammen med piller. Jeg har en reaksjon på blomstring, så på våren er det noen ganger nødvendig å bruke sterkere midler. Jeg har brukt Tizin hele tiden i ca to år, det er ingen venter på det ennå, det var ingen bivirkninger. Jeg setter pris på stoffet for dets sammensetning og hurtige effekter på kroppen.

Anmelder: Ruslan (negativ anmeldelse)

Fordeler: Ingen bivirkninger og hjelper

Ulemper: Jeg vet ikke

Allergisk rhinitt og meg "gode venner." Mens diagnosen ikke ble gjort og ikke ble behandlet, ventet jeg bare på at den skulle passere. Tizin ble foreskrevet av en allergiker da han på våren innså at jeg ikke ville komme seg uten behandling. Den kommer i form av en spray, to zilchs per dag i hvert nesebor. Pshikal, til kløen forsvant, nesestrømmen, nysing. Det viste seg dag 5. Det virker mykt, jeg hadde ingen bivirkninger på den. Definitivt hjelper.

Anmelder: Vera (negativ anmeldelse)

I kampen mot pollinose var ubrukelig

Ulemper: dyrt og ineffektivt

Jeg lider av pollinose siden barndommen. Spesielt vanskelig å overleve perioden med blomstrende linden, bjørk og poppelflukt, som er den viktigste bæreren av pollen av forskjellige planter. I blomstringsperioden manifesterer min allergi seg i forferdelig hodepine, konstant nysing og lakrimasjon. Det er også problemet med kløe og nesestop. Jeg kjøpte Tizin Alergi, og la ham høye forhåpninger om å levere fra allergisk rhinitt. Spesielt blant løftene var en langsiktig effekt på opptil 12 timer. Ærlig spruter nesen i henhold til instruksjonene, men lettelse kom ikke. Det var et inntrykk av at jeg var pshikayu vanlig nesevann. Verken varmt eller kaldt, som de sier. Det er synd at pengene er brukt, fordi det ikke er billig.

Anmelder: Anna (positiv anmeldelse)

Allergi dråper.

Dråper Tizin-allergi behandler rhinitt, og jeg er veldig bekymret for denne typen allergi. Mens hjelpen er utmerket, men de må endres slik at det ikke er avhengighet. Og du kan ikke bruke barn opptil seks år. Likevel har legen foreskrevet dette legemidlet for meg, og jeg anbefaler deg om medisin for å gå til legen din der du er registrert i klinikken, og bare han vil velge riktig behandling for deg. Jeg observerte ikke bivirkningene av disse dråpene på meg selv. Legemidlet er ikke dyrt og kan lett oppnås på et apotek uten en over-the-counter.

Nesespray fra allergisk rhinitt Tizin Allergi - anmeldelse

Tizin Alergi! Tilfeldig kjøp, tilfeldig hjelp)

Vår - det er på tide når alt vokser og blomstrer rundt! Det er blomster i trærne, og i allergiske mennesker er det et førstehjelpsutstyr!

Allerede 20 år er allergi min faste følgesvenn. Nemlig allergisk rhinitt! Det pleide å være året rundt, nå sesongmessig.

Som alltid begynte det plutselig, og jeg tok umiddelbart piller. Men han hjalp meg ikke. Ran til apoteket. Ikke lenge å velge, pekte apoteket på meg Tizin Allergy. Jeg, som et ekte offer for markedsføring, grep straks boksen, fordi i tittelen var det klart hva han var fra og hvorfor. Videre er det skrevet at det hjelper i 12 timer.

Jeg kom til jobb. Jeg bestemte meg å lese anmeldelsene. Og snublet over 2 vurderinger helt negative. Jeg var opprørt. Vel, allerede kjøpt og ikke pådratt tilbake.

Les instruksjonene. Veldig morsomt. Nesten overalt er ordet sannsynlig eller ikke bekreftet. Men effekten lover om 5 minutter.

Dribbled, som i instruksjonene - å puste inn. Og hun begynte å vente. Det tok 5 minutter og ingen effekt. Begge snotchushas flyte og flyte. Men etter 15 minutter stoppet de. Og så mer enn en dag.

Jeg er veldig fornøyd! En gang om dagen drippes og lever et normalt liv! Uten rhinitt! Og ingen søvnløse netter!

Tizin Alergi

Tizin Alergi: instruksjoner for bruk og omtaler

Latin navn: Tyzine Allergi

ATX-kode: R01AC02

Aktiv ingrediens: levokabastin (levokabastin)

Produsent: Janssen Pharmaceutica (Belgium)

Aktualisering av beskrivelsen og bildet: 11/22/2018

Priser på apotek: fra 155 rubler.

Tizin Alergi er et lokalt antiallergisk stoff som brukes i ENT-praksis.

Frigi form og sammensetning

Doseringsform - spray nasal dosering: hvit homogen suspensjon (i eske 1 flaske med 10 ml med beskyttelseshett og spray).

Sammensetningen av 1 ml spray:

 • aktiv ingrediens: levokabastin - 0,5 mg (levokabastinhydroklorid - 0,54 mg);
 • hjelpekomponenter: benzalkoniumklorid - 0,15 mg (i form av en 50% løsning - 0,03 ml); natriumhydrogenfosfat - 8,66 mg; propylenglykol - 0,048 26 ml; edetat dinatrium - 0,15 mg; natriumhydrofosfatmonohydrat - 5,38 mg; polysorbat 80-1 mg; hypromellose - 2,5 mg; vann til injeksjon - opp til 1 ml.

Farmakologiske egenskaper

farmakodynamikk

Tizin Alergi er blant antiallergiske legemidler, selektive histamin H blokkere.1-langtidsvirkende reseptorer. Hjelper med å eliminere symptomene på allergisk rhinitt - neseutslipp, nysing, kløe i nesehulen.

Den lokale effekten utvikler seg over 5 minutter etter injeksjonen, varigheten er 12 timer.

farmakokinetikk

Etter hver intranasal administrering av en enkeltdose (0,05 mg) absorberes fra 0,03 til 0,04 mg levokabastin. Tid til å nå Cmax (maksimal konsentrasjon av et stoff) i plasma - ca. 3 timer.

Binding av levokabastin til plasmaproteiner er ca. 55%.

Levokabastins hovedmetabolitt er acylglukuronid. Det dannes i leveren ved glukuronidering (hovedveien for dannelsen av metabolitter).

T1/2 (eliminasjonshalveringstid) av levokabastin - fra 35 til 40 timer. Ekskresert hovedsakelig uendret av nyrene.

Indikasjoner for bruk

Ifølge instruksjonene er Tezin Alerdzhi foreskrevet for symptomatisk behandling av sesongmessig og helårs allergisk rhinitt.

Kontra

 • alder opp til 6 år;
 • amming periode;
 • individuell intoleranse mot komponentene i stoffet.

Relativ (Tezin Allergi er foreskrevet under medisinsk tilsyn):

 • nedsatt nyrefunksjon
 • avansert alder;
 • graviditet.

Instruksjoner for bruk Tizina Alergi: Metode og dosering

Spray Tizin Alerdzhi beregnet for intranasal injeksjon.

Flasken før hver bruk skal ristes.

Den anbefalte dosen av legemidlet (uansett alder): 2 ganger daglig, 0,1 mg (2 doser) i hver nasalgang. Om nødvendig kan hyppigheten av bruk økes opptil 3-4 ganger om dagen.

Terapi bør utføres til symptomer er eliminert.

Nesehulen må rengjøres før du bruker sprøyten. Under introduksjonen av stoffet må du ta et sterkt pust gjennom nesen.

Før først bruk, fjern beskyttelseshetten og trykk spraydysen flere ganger (til en tåkeboble vises).

Bivirkninger

Mulige bivirkninger (> 10% - svært ofte;> 1% og 0,1% og 0,01% og

Tizin Alergi: priser i nettapoteker

TIZIN ALERDZhI 50mkg / dose 10ml spray nasal dosert

Tizin Alergi spray nasal 50 mcg / dose 10 ml 100 doser

Tezin Alergi Spray nasal 50 mcg / dose 100 doser (10 ml)

Utdanning: Første Moscow State Medical University oppkalt etter I.М. Sechenov, spesialitet "Generell medisin".

Informasjon om legemidlet er generalisert, er gitt for informasjonsformål og erstatter ikke de offisielle instruksjonene. Selvbehandling er farlig for helse!

Mange stoffer som i utgangspunktet markedsføres som narkotika. Heroin, for eksempel, ble opprinnelig markedsført som et middel for baby hoste. Og kokain ble anbefalt av leger som anestesi og som et middel til å øke utholdenheten.

Amerikanske forskere gjennomførte eksperimenter på mus og kom til den konklusjonen at vannmelonsaft forhindrer utviklingen av aterosklerose. En gruppe mus drakk rent vann, og den andre - vannmelonjuice. Som et resultat var fartøyene i den andre gruppen fri for kolesterolplakk.

Folk som er vant til å spise frokost regelmessig, er mye mindre sannsynlig å være overvektige.

Fire skiver med mørk sjokolade inneholder omtrent to hundre kalorier. Så hvis du ikke vil bli bedre, er det bedre å ikke spise mer enn to skiver per dag.

I et forsøk på å trekke pasienten ut, går legene ofte for langt. For eksempel, en bestemt Charles Jensen i perioden fra 1954 til 1994. overlevde over 900 neoplasm fjerning operasjoner.

Ifølge en WHO-studie øker en halv time daglig samtale på en mobiltelefon sannsynligheten for å utvikle hjernesvulst med 40%.

Alle har ikke bare unike fingeravtrykk, men også en tunge.

Den gjennomsnittlige forventet levetid for venstrehåndsherrer er mindre enn høyrehanders.

Hvis du bare ler to ganger om dagen, kan du senke blodtrykket og redusere risikoen for hjerteinfarkt og slag.

Selv om et manns hjerte ikke slår, kan han fortsatt leve i lang tid, som den norske fisker Jan Revsdal viste oss. Hans "motor" stoppet klokken 4 etter at fiskeren ble tapt og sovnet i snøen.

Den første vibratoren ble oppfunnet på 1800-tallet. Han jobbet på en dampmotor og var ment å behandle kvinnelig hysteri.

I løpet av livet produserer den gjennomsnittlige personen så mange som to store bassenger av spytt.

En person som tar antidepressiva vil i de fleste tilfeller lider av depresjon igjen. Hvis en person håndterer depresjon med sin egen styrke, har han all sjanse til å glemme denne tilstanden for alltid.

Den sjeldneste sykdommen er Kourou's sykdom. Bare representanter for furstammen i New Guinea er syke. Pasienten dør av latter. Det antas at årsaken til sykdommen er å spise den menneskelige hjerne.

Våre nyrer er i stand til å rense tre liter blod på ett minutt.

Mange mennesker husker uttrykket: "Krim er et all-union helse resort." I utvidelsene av det tidligere Sovjetunionen, og nå CIS, fra Østersjøen til Stillehavet, er det lite sannsynlig å bli funnet.

Tizin Alergi, spray

analoger

Histimette, Reactin - ikke tilgjengelig for øyeblikket.

Gjennomsnittlig online pris *, 345 r. (10 ml)

Hvor å kjøpe:

Instruksjoner for bruk

Tizin Alergi Spray er utviklet spesielt for behandling av allergisk rhinitt hos voksne og barn. Verktøyet har en lokal effekt på grunn av levokabastin. Effekten vises om noen minutter.

Dosering og administrasjon

Legemidlet administreres intranasalt. Barn fra 6 år og voksne er foreskrevet 2 doser (100 μg) i hvert nesebor to ganger om dagen. Hvis symptomene er uttalt, kan du spre spray oftere - 3-4 ganger om dagen. Behandlingsforløpet må fortsette til fullstendig kur.

Før du bruker legemidlet, bør du vaske nesen. Bruk av midler:

 1. Fjern beskyttelseshetten.
 2. Trykk på sprøytedysen flere ganger til en synlig sky dannes.
 3. Rist hetteglasset og injiser medisinen i begge neseborene, innånding med nesen ved sprøyting.
 4. Bruk beskyttelsesdeksel.

Kontra

Tizin Alergi er strengt forbudt å bruke bare i to tilfeller - hos barn under 6 år og med overfølsomhet overfor stoffene i stoffet.

Trenger å være forsiktig når du bruker sprøyten i alderen og med nedsatt nyrefunksjon.

Graviditet og amming

Legemidlet er ikke anbefalt for gravide, siden egnede studier ikke er utført. Legen kan foreskrive dette verktøyet, men bare hvis den forventede fordelen til moren oppveier de mulige risikoene for fosteret.

Det er bevis på at selv etter en enkelt bruk av verktøyet, trenger levocabastin inn i spytt og brystmelk.

Omtrent 0,6% av den aksepterte dosen av stoffet kan komme inn i barnets kropp under fôring. Derfor, bruk om nødvendig en nesespray kvinne bør slutte å amme.

overdose

Det var ingen tegn på overdosering av levokabastin. Ved svelging ved et uhell er det teoretisk mulig:

 • trykkfall;
 • moderat sedering;
 • takykardi.

Hvis slike symptomer oppstår, skal offeret forsynes med rikelig drikking. Dette vil bidra til raskere fjerning av levokabastin av nyrene.

Bivirkninger

Under behandlingen kan følgende bivirkninger oppstå:

 • kvalme;
 • hodepine og svimmelhet;
 • takykardi;
 • smerte i strupehodet og strupehodet
 • blødning fra nesen;
 • hoste;
 • tretthet og ubehag
 • allergiske reaksjoner;
 • hevelse i slimhinnen;
 • kortpustethet.

I mindre enn 1% av pasientene ble det under kliniske studier identifisert bivirkninger på injeksjonsstedet:

Sammensetning og utgivelsesform

Legemidlet er tilgjengelig i form av en dosert nesespray. Pakket i 10 ml sprayflasker, som tilsvarer 100 doser.

Sammensetningen av legemidlet er som følger:

 • levokabastin (aktiv substans);
 • propylenglykol;
 • natriumfosfat;
 • valium;
 • polysorbat;
 • natriumhydrofosfatmonohydrat;
 • benzalkoniumklorid;
 • edetat dinatrium;
 • vann.

Farmakologi og farmakokinetikk

Tizin Alergi - antiallergisk stoff. Det aktive stoffet i sammensetningen er levokabastin, en selektiv blokkering av H1-histaminreseptorer. Det eliminerer symptomene på allergisk rhinitt - neseutslipp, kløe og nysing.

Legemidlet begynner å virke lokalt innen 5 minutter etter sprøyting i neseborene. Effekten varer opptil 12 timer.

Omtrent 80% av det absorberte levokabastinet utskilles i urinen i sin opprinnelige form. Halveringstiden varer ca 35-40 timer.

Interaksjon med andre legemidler

Legemiddelets interaksjoner med andre nasale topiske midler er dårlig forstått. Imidlertid ble det funnet at når det kombineres med oksymetazolin, reduseres absorpsjonen av levokabastin.

Spesielle instruksjoner

Når det brukes i anbefalte doser, forårsaker stoffet ikke en sterk beroligende effekt og reduserer ikke reaksjonshastigheten sammenlignet med placebo. Ved døsighet er det nødvendig å forlate å kjøre bil og utføre farlige typer arbeid som krever konsentrasjon av oppmerksomhet og hurtige psykomotoriske reaksjoner.

Etter utløpsdatoen kan du ikke kaste medisinen på gaten eller helles i kloakken. Du må sette stoffet i posen og kaste det i søppelet. Slike tiltak gir miljøvern.

Holdbarhet

Lagringsforhold

Stedet utilgjengelig for barn, den optimale temperaturen er opptil +25 grader.

Salgsbetingelser for apotek

anmeldelser

(Legg igjen din tilbakemelding i kommentarene)

[su_quote cite = "Veronica, Ufa"] Når mine allergier forverres, får jeg alltid en skummel rennende nese, nysing, men jeg foretrekker ikke å ta piller. Denne gangen kjøpte jeg Tizin Alergi - jeg så annonser på TV, så jeg leste vurderinger på Internett. Jeg har brukt den i 2 uker og er klar til å dele min mening. Jeg følte resultatet på den andre dagen: en rennende nese begynte å passere, og med det syntes nesen seg å bli lettere - hevelse ble merkbart forsvunnet. Effekten varer i ca 10 timer. Hvis jeg plasker i seng, sover jeg godt til veldig tidlig morgen. Jeg har allerede glemt hvor forferdelig det er å våkne om natten fordi du ikke kan inhalere med nesen din.

[su_quote cite = "Matvey, Arkhangelsk"] Alle venter på sommeren, rave turer til sjøen, til grilling, og jeg er redd for denne gangen. Jeg er allergisk mot blomstrende planter, pollen, poppelvann. I fjor, på råd fra vennene mine, kjøpte jeg Tizin Alerji. Sprayet arbeidet om noen minutter. Overbelastningen passerte ikke med en gang, men jeg begynte å snuse mindre, en brennende følelse avtar. Neste dag pustet jeg nesten fritt. Nå blir jeg behandlet med denne sprayen hver gang forverringen begynner. [/ su_quote]

* - Gjennomsnittlig verdi blant flere selgere på tidspunktet for overvåking er ikke et offentlig tilbud.

Legg igjen din tilbakemelding på stoffet Avbryt svar

Mest populær:

Gratis medisinsk konsultasjon

Uten et triks. Bare legg spørsmålene dine i kommentarene og spesialisten vil svare på det.

Full liste (over 150 produkter) med priser, oppdateres jevnlig.

Identifiser sopp etter bilde

Når skal du gå til legen? Vi tilbyr å finne ut hva spiker sopp ser ut på forskjellige stadier.

Kan jeg kurere på 1 dag? Typer, hvordan å unngå infeksjon, måter å overføre, narkotika.

Kan jeg kurere på 1 dag? Typer, hvordan å unngå infeksjon, måter å overføre, narkotika.

Hvordan fjerne vorter selv?

Vorter i barn, papillomer og kondylomer hos voksne, hva er faren for fjerning hjemme?

Trusse på kvinner

Thrush eller vaginal candidiasis er kjent for hverandre på hverandre.

Dermatitt: foto og beskrivelse

Det er mulig at stedet på huden ikke er en sopp i det hele tatt. Sammenlign bilder for å være sikker.

Hvis det er et karakteristisk utslett, må du løpe til legen, eller i det minste til apoteket.

Mann candidiasis

For noen grunn mener representanter for den sterke halvdel av menneskeheten at trøst er kvinnens privilegium, men dette er ikke slik.

Hvordan behandle sopp

Liste over stoffer for ulike typer sopp. Salver, kremer, lakker, stearinlys, tabletter - sammenligninger, vurderinger, kostnader.

Test for leger

Test din kunnskap om hudpleie dersom du er spesialist eller student.

Anmeldelser av Allergisk Rhinitt Nesespray Tizin Alergi

Helseprodukter - Anmeldelser av Allergisk Rhinitt Nesespray Tizin Alergi

anmeldelser

Allergisk Rhinitt Nesespray Tizin Allergi

TIZIN ALERDZHI - RETT MEDIKASJON FRA ALLERGISK KØLING. HANDLING I 5 MINUTER!

Allerede i sprøyter fra forkjølelse og allergi er jeg nettopp ekspert. Jeg prøvde mye, og jeg fortsetter å søke bedre, så jeg kjøper alltid en nyhet som kommer til markedet.

Produsenten lover mye, men dessverre...

Les hele Totalt antall visninger: 2290

Allergisk Rhinitt Nesespray Tizin Allergi

hjelper ikke i det hele tatt!

Allergi er en sesongmessig katastrofe. Stuffy, hovne nese, smerte, tårer, nysing, bekker, beklager, snot og manglende evne til å sovne. Fra tidlig vår til sen høst, sover vi ikke om natten, lider av sesongmessig rhinitt.

Jeg ble annonsert i et apotek...

Les full Totalt antall visninger: 1715

Allergisk Rhinitt Nesespray Tizin Allergi

hjelper ikke i det hele tatt!

Jeg lider av pollinose (allergi) i 20 år. Tiden er kommet for blomstring av bjørktrær, og moroa begynte: konstant nysing, neseflod, nesestopp, kløe.

Min favoritt middel til prevalin er over, men det var ikke på apoteket, men du måtte gå til huset. Apoteket har gitt råd til...

Les hele Totalt antall visninger: 2229

Allergisk Rhinitt Nesespray Tizin Allergi

hjelper ikke i det hele tatt!

Jeg kjøpte dette stoffet for 2 uker siden for mannen min.

Han er en allergisk person med erfaring, vi lider fra begynnelsen av mai til midten og slutten av september.

Selvfølgelig blir han observert av en allergiker, han gjennomgår behandling, men rennende nese er blitt mindre uttalt, men fortsatt ganske...

Tizin Alergi instruksjoner for bruk, analoger, anmeldelser

Sammensetningen av den komplekse terapien av allergisk rhinitt og pollinose inkluderer middel for lokal eksponering. Dette er en nesedråpe eller sprøyte designet for å lindre symptomene på en rennende nese.

Og Tizin Alerdzhi kan være et slikt stoff, det er foreskrevet for både voksne og barn fra en viss alder.

Indikasjoner for bruk

Spray Tizin Allergi foreskrevet av allergikere til pasienter:

 1. Å eliminere manifestasjoner av året rundt eller sesongmessig rhinitt;
 2. Med pollinose, forekommer med rhinokonjunktivitt.

Den estimerte effektiviteten av bruken av denne medisinen bør vurderes av en lege basert på undersøkelse og undersøkelse av pasienten.

LES MER: Hvordan stoffet er foreskrevet for dyreallergi.

Frigi form og sammensetning

Tizin Alergi er tilgjengelig som en spray. Løsningen av legemidlet er en hvit suspensjon, i en dose er 50 μg av den aktive substansen.

ATH-kode for stoffet - R01AC02. Levocabastins viktigste aktive ingrediens er levokabastin.

Brukes til fremstilling av legemiddelhjelpemidler:

 • Propylenglykol;
 • Natriumhydrofosfat;
 • Natriumhydrofosfatmonohydrat;
 • valium;
 • Benzalkoniumklorid;
 • polysorbat;
 • Dinatriumedetat;
 • Vann til injeksjon.

Suspensjonen er plassert i plastflasker, som hver inneholder 10 ml oppløsning, som er 100 doser. Flaskene er utstyrt med en dispenser og en beskyttelsesdeksel.

TYZINE®ALERGY er produsert i Belgia av firmaet JANSSEN PHARMACEUTICA, N.V.

Legemidlet tilhører de antiallergiske stoffene, som brukes topisk i ENT-praksis.

Tizin Alergi tilhører H1-histaminreseptorblokkere.

Etter intranasal bruk, begynner nysing, neseutslipp, kløe og overbelastning etter ca 5 minutter.

Den terapeutiske effekten varer i 12 timer.

Levokabastin er assosiert med blodproteiner med 55%. Halveringstiden når 35-40 timer, uendret form av stoffet utskilles av nyrene.

Instruksjoner for bruk

Effektiviteten av å eliminere symptomene på allergisk rhinitt ved hjelp av stoffet Tizin Alergi, avhenger av hvor godt legemiddelet brukes.

Før første bruk er det obligatorisk å forberede enheten, for dette må du:

 • Fjern beskyttelsesdekselet fra flasken;
 • 3-4 ganger for å trykke på sprøyten, dirigere den til siden. Det skal være en hvitaktig "sky"
 • Legemidlet er klar til bruk;
 • Før hver sprøyting skal flasken ristes kraftig.

Tizin Alerji sprayet inn i hver nasal passasje på 100 mg, det vil si 2 doser. Hyppighet av bruk - 2 ganger daglig med jevne mellomrom.

Ved akutt rhinitt med alvorlige symptomer kan legen foreskrive en spray i flere dager for å sprøyte 3-4 ganger om dagen.

Før sprøyting av stoffet skal nesepassene rengjøres av slim.

Direkte under administrasjonen av legemidlet, må du puste gjennom nesepassene.

Kontraindikasjoner mot bruk.

Tezin Alergi er ikke utnevnt:

 • Barn under 6 år;
 • Pasienter med overfølsomhet overfor en av komponentene i legemidlet.

Ingen signifikante tilfeller av overdosering av levokabastin ble registrert. Ved utilsiktet inntak av store mengder sprøyte i munnhulen og fordøyelseskanalen, vises takykardi, blodtrykket minker, døsighet oppstår.

Behandling av slik forgiftning er å akselerere fjerning av levokabastin, det kan oppnås ved å ta vann i store mengder.

Tizin Alergi forårsaker få bivirkninger. Hos mindre enn en prosent av pasientene i kliniske studier ble følgende endringer notert:

 • kvalme;
 • Hodepine og sporadisk svimmelhet;
 • døsighet;
 • Smerter i strupehode og strupehode, tørr hoste;
 • Neseblod;
 • Smerter, brennende og tørrhet i nesegangene;
 • Økt tretthet;
 • I sjeldne tilfeller, takykardi og allergiske reaksjoner, manifestert av bronkospasme, kortpustethet, øyelokk ødem.

Bruk under graviditet og amming

Tezin Alergi har ikke blitt klinisk testet når det brukes til behandling av gravide kvinner. Derfor anbefaler produsenten ikke dette legemidlet til bruk under graviditet.

Denne anbefalingen gjelder ikke tilfeller hvor den tilsiktede bruken av legemidlet berettiger mulig risiko for fosteret. Men ordinerer Tizin Alerdzhi gravid bør lege.

Det antas at opp til 0,6% av den intranasale dosen av sprayen kan bli funnet i morsmelk og derfor gå inn i barnets kropp under amming.

På grunn av det begrensede antall studier som utføres, er det umulig å si hvordan Tizin Alergi vil påvirke barnet, derfor anbefales det å nekte å amme for brukstidspunktet.

Bruk i strid med nyrene.

Pasienter med nedsatt nyrefunksjon, legemidlet er foreskrevet med forsiktighet, det vil si at legen må vurdere behovet for bruk.

Bruk til barn og alder.

For barn under 6 år skal Tizin Alergi ikke utnevnes. På eldre alder øker sannsynligheten for bivirkninger, så sprøyten skal brukes med forsiktighet uten å overskride dosering og hyppighet av administrasjon.

Spesielle instruksjoner

Påvirkning på evnen til å håndtere komplekse mekanismer og transport:

Tizin Alergi, når det brukes i doseringen som anbefales av produsenten, har ingen uttalt beroligende effekt og reduserer ikke reaksjonshastigheten.

I tilfeller der døsighet blir observert under påføringen av sprøyten, bør du nekte å engasjere seg i farlige aktiviteter som krever raske reaksjoner og konstant oppmerksomhet.

 • Etter utløpsdatoen for legemidlet er det forbudt å kaste på gaten og i avløpsvannet. Flasken skal plasseres i en pose, tett bundet og legges i en beholder med søppel. Disse tiltakene er nødvendige for å beskytte miljøet.

Drug interaksjoner

I kliniske studier ble vekselvirkningen av levokabastin og etanol ikke observert. Effekten av etanol og diazepam ved bruk av Tizin Alerji i terapeutiske doser øker ikke.

Samtidig behandling med isoenzymhemmere Ketokonazol og erytromycin påvirker ikke intranasal spraying på farmakokinetikken til Tizin Alerji.

Oksymetazolin kan redusere absorpsjonen av levokabastin mens du bruker disse to legemidlene. Interaksjon med andre intranasale midler ble ikke utført.

Vilkår for utgivelse fra apotek og lagringsbetingelser.

Tezin Alergi refererer til ikke-reseptbelagte legemidler.

Oppbevaringsspray er nødvendig på et utilgjengelig sted, lagringstemperaturen bør ikke overstige 25 grader.

Hvis lagringsbetingelsene er oppfylt, kan produktet brukes i 2 år fra utgivelsestidspunktet.

Den anslåtte kostnaden av stoffet er 330-400 rubler per flaske i 10 ml.

Analoger av stoffet

Tezin Alergi hjelper i de fleste tilfeller til å takle alle manifestasjoner av allergisk rhinitt.

Men hvis symptomene på sykdommen ikke forsvinner eller det er en overfølsomhet for stoffet, så er det nødvendig å velge en av analogene.

 • Gistimet. Den viktigste aktive ingrediensen er også levokabastin. Spray er utnevnt, siden 6 år. I så fall, hvis effekten av å bruke Histimet i tre dager ikke er merket, avbrytes legemidlet. I løpet av ett år bør den totale bruken av denne sprayen intranasalt ikke overskride 4 uker.
 • VIZIN Allergi. Legemidlet inneholder levokabastin, men er bare tilgjengelig i form av øyedråper for behandling av allergisk konjunktivitt. Øyedråper kan brukes fra 12 år.
 • REAKTIN. Sprøyten består av levokabastin og hjelpekomponenter. Det er foreskrevet for behandling av allergisk rhinitt og pollinose. Det er forbudt å bruke til behandling av barn under 6 år, i strid med nyrefunksjon og i alderen.

Analogene Tizin Alerdzhi bør velges bare av en allergiker. Vi tror du vil være interessert i å lese om andre dråper i nesen fra allergier for barn.

anmeldelser

Galina Ivanovna, 49 år gammel.

"På våren, når planter blomstrer, har jeg en forferdelig rennende nese. Jeg prøvde mange verktøy og Tizin Alergi var blant dem.

Sprayet virker raskt - overbelastning og utstrømning av slim passerer bokstavelig talt om 10 minutter, men dette legemidlet torker kraftig slimhinnen og virker ikke i 12 timer, som produsenten lover.

Av fordelene - praktisk pakking med dispenser og hurtig effekt, så denne sprayen bærer jeg alltid med meg som et middel til førstehjelp for kaldt. "

"Jeg har en veldig symptomatisk allergisk rhinitt siden min ungdom. Den utvikler seg på støv og kjæledyrhår.

Med utviklingen av sykdommen begynner jeg å drikke antiallergiske piller, og om mulig, spray Tyzin Alergi umiddelbart i nesen min.

I slike tilfeller, når jeg nesten umiddelbart forlater stedene der det er et farlig allergen for meg, fjerner Tizin nesten alle manifestasjoner av allergi.

Men hvis irritasjonen fortsetter å være i luften, forsvinner symptomene på rhinitt ikke helt.

Jeg vet at hormonelle sprøyter og allergidråper fungerer mye mer effektivt, men de blir vant til dem, så jeg vil ikke bruke dem. "

"Tizin Alerdzhi kjøpt for sine døtre. Man har jevnlig en rennende nese på husstøv, den andre lider av allergi mot birk pollen.

Legemidlet hjalp ikke den ene eller den andre. Så på gammeldags måte fortsetter vi å stoppe symptomene med piller og håper at de snart vil finne et middel som vil hjelpe 100 prosent og vil ikke føre til avhengighet. "

Andrei Maksimovich, 58 år gammel.

"Sprayen hjalp meg ikke i det hele tatt. Tizin Alerdzhi ble foreskrevet for meg av en allergiker for rhinokonjunktivitt, som dukket opp i sommer på wildflowers.

Han brukte strengt i henhold til instruksjonene, først ryddet nesen og sprøytet spray.

Beklager for pengene, medisinen hjalp ikke i det hele tatt for å lette pusten, det eneste som ble registrert var en nedgang i slimet fra nesepassene. "

"For den tredje august på rad har jeg en alvorlig allergi, manifestert av nasal kongestion, nysing og mucus sekresjon. Jeg mistenker at alt dette forårsaker ambrosia, men har ennå ikke kommet til legen.

I år rådde apoteket meg om å prøve Tizin Alergi spray og han hjalp meg.

Etter den første bruken følte jeg en stor lettelse, og om natten sov jeg godt for første gang i flere dager. Takk til produsenten, nå er dette legemidlet alltid i mitt hjem. "

Viktige konklusjoner

Av det ovennevnte kan vi konkludere med at Tizin Alergi ikke er et hormonalt stoff, og dette er hovedfordelen for nasal spray Nasonex og Avamys, men som medisinsk praksis har vist, er det ikke egnet for alle.

Og fremfor alt er dette ikke knyttet til feil resept av stoffet av en allergiker, men med manglende evne til å spraye for å overvinne de sterke allergiske reaksjonene, som i hver pasient manifesterer seg annerledes.

Dette kan bare oppdages etter tre dager med å ta Tizin Alergi, og hvis medisinen ikke virket for deg, gå til mer potente hormonale nesesprayer, men bare etter å ha konsultert en lege.

TIZIN ALERDZHI

TIZIN ALERDZHI - utgivelsesform, sammensetning og emballasje

◊ Spray nasal dosering 50 μg / dose, i form av en homogen suspensjon av hvitt.

[PRING] propylenglykol - 48,26 μl natriumhydrogenfosfat - 8,66 mg natriumhydrogenfosfatmonohydrat - 5,38 mg, hypromellose (2910 5 mPa.s) - 2,5 mg, polysorbat 80-1 mg benzalkoniumklorid - 150 μg (som en 50% løsning - 30 μl), dinatriumedetat - 150 μg, vann til injeksjon - opptil 1 ml.

10 ml (100 doser) - flasker med høy tetthetspolyetylen med sprøyter og beskyttelsesdeksel av lavdensitetspolyetylen (1) - kartongpakker.

Farmakologisk aktivitet

Antiallergisk stoff, selektiv histamin H-blokkering1-langtidsvirkende reseptorer. Etter intranasal administrasjon eliminerer Tizin Allergy symptomene på allergisk rhinitt: neseutslipp, nysing, nese kløe.

Lokal effekt skjer innen 5 minutter. Handlingen varer opptil 12 timer.

farmakokinetikk

Suging og distribusjon

Ved hver intranasal administrering med en hastighet på 50 μg / dose, absorberes ca. 30-40 μg levokabastin. Cmax Levokabastin i plasma oppnås ca. 3 timer etter intranasal administrering.

Binding av levokabastin til plasmaproteiner er ca. 55%.

Metabolisme og utskillelse

Levokabastins hovedmetabolitt, acylglukuronid, dannes ved glukuronisering, som er hovedveien for dannelsen av metabolitter.

T1/2 Levokabastin er ca. 35-40 timer. Det utskilles av nyrene for det meste uendret.

Dosering av stoffet TIZIN ALERGY

Intranasalt administrert til voksne og barn over 6 år, 2 doser (100 μg) i hver nasalgang 2 ganger daglig. Bruk av legemidlet bør fortsette til symptomene er eliminert. Med mer alvorlige symptomer kan legemidlet brukes 3-4 ganger per dag.

Pasienten skal advares om behovet for å rydde nesehulen før du bruker sprøyten og inhalerer gjennom nesen under injeksjonen.

Før først bruk, fjern beskyttelseshetten og trykk gjentatte ganger på sprøytedysen til det oppstår en tåke. Flasken er klar til videre bruk. Narkotika inhalerer gjennom nesen.

Rist flasken før hver bruk.

Drug interaksjoner

Det var ingen interaksjon med etanol i kliniske studier. Det var heller ingen økning i effekten av diazepam eller etanol ved bruk av Tizin Alergi nesespray i vanlige doser.

Samtidig bruk av CYP3A4 isoenzymhemmere ketokonazol eller erytromycin påvirket ikke levokabastins farmakokinetikk ved intranasalt administrering.

Mulig lokal vekselvirkning med andre intranasale legemidler har ikke blitt undersøkt nok, med unntak av interaksjon med oksymetazolin, som er i stand til å forbigående redusere absorpsjonen av levokabastin ved intranasal administrering.

Bruk av TIZIN ALERGY under graviditet

Pålitelige data om bruk av nesespray Tizin Alergi hos gravide er ikke tilgjengelig. Derfor bør ikke legemidlet brukes under graviditet, med mindre den tiltenkte fordelen til moren begrunner den potensielle risikoen for fosteret.

Basert på bestemmelsen av konsentrasjonen av levokabastin i spytt og brystmelk hos lakterende kvinner som mottok 0,5 mg levokabastin en gang inne, forventes det at ca. 0,6% av den totale intranasale dosen av levokabastin kan administreres til barnet under amming. Om nødvendig bør utnevnelsen av stoffet under amming stoppe amming.

Bruk i barndommen

Bruk til barn under 6 år er kontraindisert.

Tizin Allergi

Skjema for utgivelse

Instruksjoner tizina alergi

Tizinallergi (levokabastin) er et langtidsvirkende antiallergisk middel. Selektivt inaktiverer histamin H1-reseptorer. Etter injeksjon i nesepassene eliminerer det tegn på rennende nese av allergisk opprinnelse (rikelig slim fra nesen, nysing, ubehag i nesehulen). Lokal handling utvikler seg om fem minutter og varer opptil 12 timer. Toppkoncentrasjonen av den aktive substansen i blodet er notert i gjennomsnitt tre timer etter intranasal injeksjon. Omtrent halvparten av den administrerte dosen av det aktive stoffet interagerer med plasmaproteiner. Halveringstiden til stoffet varierer i området fra 35 til 40 timer. Eliminasjonen fra kroppen utføres hovedsakelig med urinen. Tizinallergi brukes som symptomatisk behandling av intermitterende og helårs rhinitt av allergisk opprinnelse. Enkelt dose - to injeksjoner i hver nese. Hyppighet av bruk - 2 ganger om dagen. Behandlingens varighet - til eliminering av tegn på sykdommen. Med et klart klinisk bilde er det mulig å øke dosehastigheten opptil 3-4 ganger om dagen. Før intranasal injeksjon av legemidlet må blåses ut, og under injeksjonen - for å puste inn luften med nesen. Rist flasken kraftig før hver injeksjon. De vanligste bivirkningene som ble registrert under kliniske studier av legemidlet: kvalme, bihulebetennelse, hodepine, svimmelhet, døsighet, ømhet i halsen og strupehode, blødning fra nesepassene, følelse av hjerteslag, tretthet, irritasjon av neseslimhinnen. I pediatrisk praksis brukes stoffet etter at pasienten er fylt seks år. Tizinallergi brukes ikke i tilfelle individuell intoleranse overfor det aktive stoffet eller hjelpekomponentene av legemidlet.

Hos eldre og pasienter med nedsatt nyrefunksjon brukes legemidlet med ekstrem forsiktighet. Hos gravide har sikkerheten til legemidlet ikke blitt studert, så det foreskrives først etter en grundig vurdering av fordel / skadeforholdet. Under ammingsperioden brukes ikke stoffet. Når du bruker Tizina Alergi i dosene som er angitt i bruksanvisningen, gir stoffet som regel ikke klinisk signifikant sedasjon og reduserer ikke reaksjonshastigheten. I tilfelle av beroligende effekt anbefales det å begrense eller helt nekte å arbeide med potensielt farlige mekanismer, inkludert kjører bil. Legemidlet inngår ikke klinisk signifikante interaksjoner med alkohol. Levokabastin med intranasal bruk i anbefalte doser forsterker ikke den beroligende effekten av diazepam og andre beroligende midler. Legemidler som hemmer aktiviteten til CYP3A4-enzymer (for eksempel antifungal stoffet ketokonazol eller antibiotikum ertromycin) påvirker ikke levokabastins farmakokinetiske parametre når de injiseres i nesepassasjen. Data om muligheten for klinisk signifikante farmakologiske interaksjoner med andre intranasale legemidler er utilstrekkelig, med ett unntak: Det har vist seg at samtidig administrering av Tizin allergi med oksymetazolin reduserer absorpsjonen av levokabastin i neseslimhinnen. Om tilfeller av overdose i medisinske kilder, mangler opplysninger. Mulige symptomer på overdosering ved utilsiktet oral administrasjon: hypotensjon, rask hjerterytme, sedering. I slike tilfeller er det nødvendig å øke diuresen for å øke eliminasjonen av levokabastin. For å gjøre dette øker vanninntaket og foreskriver diuretika.

For Mer Informasjon Om Typer Allergier